Dag 33 048, den 21 augusti 2018

Verket Sovare från tidigt 1970-tal av Barbro Bäckström* har förflyttats till Krognoshuset från Mariana Manners sovrum och har placerats vid hennes nya målning Drömmare.

Dialogen mellan Marianna Manners Drömmare och Barbro Bäckströms Sovare (MM Drömmare / BB Sovare) pågår ytterligare två veckor.

Mariana Manner berättar att hon var modell inför Sovare och draperades med randigt tyg, vilket underströk kroppens former.


Foto av Mariana Manner inför arbetet med Drömmare.

Ungefär samtidigt med tillblivelsen av Sovare skapades denna relief av Barbro Bäckström. På stödplattan är ingraverat ”Till Mariana när hon blir 30 från Barbro och Holger”.


Foto Olle Dahl.

Den 12 augusti skriver Mariana Manner: Igår återsåg jag Barbro och hennes verk på Fabriken. Mäktig utställning och för mig strakt berörande.

* Barbro Bäckström (1939-1990) var med i Auras konstnärsgrupp.

 

 

Dag 33 047, den 20 augusti 2018

Torbjörn Limés akvarellmålning Arsenikarbetarna anknyter till hans separatutställning på Krognoshuset 2006 med titeln Studium des kapitalistischen Realismus. Genom Torbjörn får vi veta ”Mitt nuvarande tematiska uttryck fokuserar på fenomenet arbete. Projektet går under namnet Arbetarsviten och består huvudsakligen av måleri och fotografi. Vid sidan av måleri i stort format arbetar jag på en serie akvarellporträtt i gråskala (50×50 cm). Förlagorna till porträtten utgörs mestandels av arkivbilder som speglar ej längre existerande industriella yrken i Trollhättan samtidigt som de också härstammar från min fars olika arbetsplatser.”

Bild från utställningen Studium des kapitalistischen Realismus, 2006.

Dag 33 045, den 18 augusti 2018

“Skånskt 80-tal och figurer i fri luft” av Karin Hasselberg och Cecilia Wendt.

En apparat inte större än en videoprojektor förflyttades till platserna för Auras föreläsningar. Transparenta bilder placerades i apparaten vilka belystes med den inbyggda ljuskällan. Det projicerade undervisningsmaterialet visades i ett för tillfället mörklagt rum, till exempel på Grand hotell i Lund.

I verket har Karin Hasselberg och Cecilia Wendt listat föreläsningar vid Konstföreningen Auras årsstämmor från 1928 – 2009 och de beskriver: ”I arbetet med “Skånskt 80-tal och figurer i fri luft” har vi utgått från Auras arkiv vid Lunds stadsarkiv och frågan vad pedagogiska perspektiv i konsten kan vara. Som ett möjligt spår fann vi att konstföreningen, mer eller mindre konsekvent sedan starten 1928, bjudit in gästföreläsare till sina årsstämmor vilka ägt rum på olika platser i Lund. I protokollen finns att läsa att bilder visade med skioptikon ofta var en del av de tidiga föreläsningarna. Någon gång runt 1970, samtidigt som konstföreningen Auras årsstämma börjar hållas på Krognoshuset, verkar gästföreläsningarna vid årsstämman mer eller mindre upphöra. Istället är det konstföreningens pågående utställningar i Krognoshuset som lyfts fram i flera av de kallelser vilka finns bevarade i arkivet.”

Från redaktionen; ett citat från Wikipedia: ”Skioptikon (grekiskan skia, skugga, och optikos, ”som hör till synen”) eller diaskop är en projektor för genomskinliga bilder och föregångare till diaprojektorn.”

Dag 33 041, den 14 augusti 2018

Det vikta huset av Lena Ignestam.

Namn på konstnärer i konstnärsgruppen genom Auras historia.

Det vikta huset av Lena Ignestam är ett artist-popup-kort i upplaga. Genom konstnären får vi veta att ”uttrycket popup-bok tillämpas på tredimensionella eller rörliga böcker, som ett samlingsbegrepp för böcker med pop-ups, transformations, tunnel-böcker, volvelles, klaffar, drag-flikar, pop-outs, pull-downs etc., olika tekniker som var och en fungerar på sitt eget vis.”

”Den rörliga boken har funnits sedan 1200-talet med flaps och så kallade volvelles, rörliga hjul – ett exempel på en tidig analog dator i papper. Man har spårat den första rörliga boken till 1240-talet då benediktinermunken Matthew Paris som skapade sin Chronica Majora, med volvelles,  som munkarna använde för att beräkna heliga dagar. Den katalanska mystikern och poeten Ramon Llull från Mallorca, inflikade också rörliga delar i sina böcker för att illustrera sina teorier i början av 1300-talet.

Det var främst volvelles som användes för  att till exempel göra astronomiska förutsägelser och kalkyleringar, skapa hemlig kod, och för att kryptera förmögenheter. 

1564 offentliggjordes en astrologisk bok med rörliga hjul med titeln Cosmographia Petri Apiani, som gjordes i en liten upplaga. Under de följande århundradena, när möjligheten att utföra obduktioner var begränsad,  använde också läkarkåren anatomiska böcker med olika lager och flikar för att undervisa om den mänskliga kroppen. Ett annat exempel är från 1700-talet – den engelska landskapsdesignern Capability Brown använde klaffar för att illustrera ”före och efter”- utsikter i sin design. 1775 publicerade Thomas Malton A Compleat Treatise on Perspective in Theory and Practice, som är den tidigast kända kommersiella pappersmekanism-boken. Den innehåller popup-fönster som aktiverades genom att dra i snören som bildade geometriska former för att underlätta för läsaren att förstå begreppet perspektiv .”

 

Dag 33 016, den 21 juli 2018

På öppningen av Aura 90, performance av Jeuno Kim

Digging Around: A Look into AURA’s Archives. Past, Present, Future Artistic Strategies Against Facism” (2018, 8-10mins)

Stillbild från filmad performance

 

 

De första dagarna

Auras livsuppehållande detaljer sköts av många redan från början. Här är annonsörernas avgifter inskrivna i kassaboken under februari 1928 och annonserna är tryckta i Auras första utställningskatalog.

 

Dag 1, den 20 februari 1928

För 32 873 dagar sedan bildades Konstföreningen Aura i Lund!

Katalogen till Auras första utställning på Universitetets konstmuseum (Picturasalen) i Lund betraktas i stadsarkivet på Gastelyckan i Lund (november 2017).

FÖRORD
När nu konstföreningen Aura för första gången framträder för offentligheten torde några orienterande ord angående föreningens syftemål vara på sin plats.
Föreningen har tillkommit på initiativ av en del konstnärer, som under de senaste åren framträtt på Lunds Universitets konstmuseum eller i sin konstnärliga verksamhet varit knutna till Lund jämte några konstintresserade personer. Den nybildade organisationen kan därför betraktas som en manifestation av samhörigheten mellan konstutövare och konstvänner i Lund. Härav följer att föreningens närmaste arbetsuppgifter blir av lokal natur. Främst bland dessa står frågan om anskaffandet av en utställningslokal eftersom omständigheterna synas lägga hinder i vägen för fortsättande av den utställningsverksamhet Universitetets konstmuseum så länge bedrivit. I samband härmed tränger sig också frågan om skapandet av en kommunal konstsamling i förgrunden.


Lunds Dagblad 20 februari 1928.