Dag 33 045, den 18 augusti 2018

“Skånskt 80-tal och figurer i fri luft” av Karin Hasselberg och Cecilia Wendt.

En apparat inte större än en videoprojektor förflyttades till platserna för Auras föreläsningar. Transparenta bilder placerades i apparaten vilka belystes med den inbyggda ljuskällan. Det projicerade undervisningsmaterialet visades i ett för tillfället mörklagt rum, till exempel på Grand hotell i Lund.

I verket har Karin Hasselberg och Cecilia Wendt listat föreläsningar vid Konstföreningen Auras årsstämmor från 1928 – 2009 och de beskriver: ”I arbetet med “Skånskt 80-tal och figurer i fri luft” har vi utgått från Auras arkiv vid Lunds stadsarkiv och frågan vad pedagogiska perspektiv i konsten kan vara. Som ett möjligt spår fann vi att konstföreningen, mer eller mindre konsekvent sedan starten 1928, bjudit in gästföreläsare till sina årsstämmor vilka ägt rum på olika platser i Lund. I protokollen finns att läsa att bilder visade med skioptikon ofta var en del av de tidiga föreläsningarna. Någon gång runt 1970, samtidigt som konstföreningen Auras årsstämma börjar hållas på Krognoshuset, verkar gästföreläsningarna vid årsstämman mer eller mindre upphöra. Istället är det konstföreningens pågående utställningar i Krognoshuset som lyfts fram i flera av de kallelser vilka finns bevarade i arkivet.”

Från redaktionen; ett citat från Wikipedia: ”Skioptikon (grekiskan skia, skugga, och optikos, ”som hör till synen”) eller diaskop är en projektor för genomskinliga bilder och föregångare till diaprojektorn.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *