Dag 33 049, den 22 augusti 2018

Vi står på Mårtenstorget, framför Krognoshuset, två meter ovanför moränleran. Däremellan hundraåriga kulturlager. Djurben, byggnadsrester, knappar, skor, kammar, skärvor av keramik och glas, spik, fröer…

Perfekt väder för torgvandring med arkeolog Conny Johansson Hervén som ledde utgrävningarna för tjugo år sedan.

Vi får veta att Krognoshuset var en självförsörjande stadsgård innan torget bildades. Vi samsas med parkerade bilar under torgvandringen.

Någon frågar om Krognoshusets ålder. Byggnadens tegelfasad avslöjar många olika faser. För att fastslå en mer säker ålder måste den invändiga putsen knackas bort, menar Conny Johansson Hervén.

Klicka här för en text av Conny Johansson Hervén

Dag 33 048, den 21 augusti 2018

Verket Sovare från tidigt 1970-tal av Barbro Bäckström* har förflyttats till Krognoshuset från Mariana Manners sovrum och har placerats vid hennes nya målning Drömmare.

Dialogen mellan Marianna Manners Drömmare och Barbro Bäckströms Sovare (MM Drömmare / BB Sovare) pågår ytterligare två veckor.

Mariana Manner berättar att hon var modell inför Sovare och draperades med randigt tyg, vilket underströk kroppens former.


Foto av Mariana Manner inför arbetet med Drömmare.

Ungefär samtidigt med tillblivelsen av Sovare skapades denna relief av Barbro Bäckström. På stödplattan är ingraverat ”Till Mariana när hon blir 30 från Barbro och Holger”.


Foto Olle Dahl.

Den 12 augusti skriver Mariana Manner: Igår återsåg jag Barbro och hennes verk på Fabriken. Mäktig utställning och för mig strakt berörande.

* Barbro Bäckström (1939-1990) var med i Auras konstnärsgrupp.

 

 

Dag 33 047, den 20 augusti 2018

Torbjörn Limés akvarellmålning Arsenikarbetarna anknyter till hans separatutställning på Krognoshuset 2006 med titeln Studium des kapitalistischen Realismus. Genom Torbjörn får vi veta ”Mitt nuvarande tematiska uttryck fokuserar på fenomenet arbete. Projektet går under namnet Arbetarsviten och består huvudsakligen av måleri och fotografi. Vid sidan av måleri i stort format arbetar jag på en serie akvarellporträtt i gråskala (50×50 cm). Förlagorna till porträtten utgörs mestandels av arkivbilder som speglar ej längre existerande industriella yrken i Trollhättan samtidigt som de också härstammar från min fars olika arbetsplatser.”

Bild från utställningen Studium des kapitalistischen Realismus, 2006.

Dag 33 045, den 18 augusti 2018

“Skånskt 80-tal och figurer i fri luft” av Karin Hasselberg och Cecilia Wendt.

En apparat inte större än en videoprojektor förflyttades till platserna för Auras föreläsningar. Transparenta bilder placerades i apparaten vilka belystes med den inbyggda ljuskällan. Det projicerade undervisningsmaterialet visades i ett för tillfället mörklagt rum, till exempel på Grand hotell i Lund.

I verket har Karin Hasselberg och Cecilia Wendt listat föreläsningar vid Konstföreningen Auras årsstämmor från 1928 – 2009 och de beskriver: ”I arbetet med “Skånskt 80-tal och figurer i fri luft” har vi utgått från Auras arkiv vid Lunds stadsarkiv och frågan vad pedagogiska perspektiv i konsten kan vara. Som ett möjligt spår fann vi att konstföreningen, mer eller mindre konsekvent sedan starten 1928, bjudit in gästföreläsare till sina årsstämmor vilka ägt rum på olika platser i Lund. I protokollen finns att läsa att bilder visade med skioptikon ofta var en del av de tidiga föreläsningarna. Någon gång runt 1970, samtidigt som konstföreningen Auras årsstämma börjar hållas på Krognoshuset, verkar gästföreläsningarna vid årsstämman mer eller mindre upphöra. Istället är det konstföreningens pågående utställningar i Krognoshuset som lyfts fram i flera av de kallelser vilka finns bevarade i arkivet.”

Från redaktionen; ett citat från Wikipedia: ”Skioptikon (grekiskan skia, skugga, och optikos, ”som hör till synen”) eller diaskop är en projektor för genomskinliga bilder och föregångare till diaprojektorn.”

Dag 33 043, den 16 augusti 2018

Förflyttningar 2007/2018 är en tidsresa av Olle Dahl vid den pågående utställningen AURA 90! Skulpturen på bilden (2007) har transformerats och är fram till den 2 september 2018 i dialog med en annan nisch i Krognoshusets källarplan.

Dag 33 041, den 14 augusti 2018

Det vikta huset av Lena Ignestam.

Namn på konstnärer i konstnärsgruppen genom Auras historia.

Det vikta huset av Lena Ignestam är ett artist-popup-kort i upplaga. Genom konstnären får vi veta att ”uttrycket popup-bok tillämpas på tredimensionella eller rörliga böcker, som ett samlingsbegrepp för böcker med pop-ups, transformations, tunnel-böcker, volvelles, klaffar, drag-flikar, pop-outs, pull-downs etc., olika tekniker som var och en fungerar på sitt eget vis.”

”Den rörliga boken har funnits sedan 1200-talet med flaps och så kallade volvelles, rörliga hjul – ett exempel på en tidig analog dator i papper. Man har spårat den första rörliga boken till 1240-talet då benediktinermunken Matthew Paris som skapade sin Chronica Majora, med volvelles,  som munkarna använde för att beräkna heliga dagar. Den katalanska mystikern och poeten Ramon Llull från Mallorca, inflikade också rörliga delar i sina böcker för att illustrera sina teorier i början av 1300-talet.

Det var främst volvelles som användes för  att till exempel göra astronomiska förutsägelser och kalkyleringar, skapa hemlig kod, och för att kryptera förmögenheter. 

1564 offentliggjordes en astrologisk bok med rörliga hjul med titeln Cosmographia Petri Apiani, som gjordes i en liten upplaga. Under de följande århundradena, när möjligheten att utföra obduktioner var begränsad,  använde också läkarkåren anatomiska böcker med olika lager och flikar för att undervisa om den mänskliga kroppen. Ett annat exempel är från 1700-talet – den engelska landskapsdesignern Capability Brown använde klaffar för att illustrera ”före och efter”- utsikter i sin design. 1775 publicerade Thomas Malton A Compleat Treatise on Perspective in Theory and Practice, som är den tidigast kända kommersiella pappersmekanism-boken. Den innehåller popup-fönster som aktiverades genom att dra i snören som bildade geometriska former för att underlätta för läsaren att förstå begreppet perspektiv .”

 

Dag 33 040, den 13 augusti 2018

Trappan

”År 1971 hade jag en utställning som hette Spindlarnas sista trick på Krognoshuset. Då hade Historieboken (Ordfront) nyligen kommit ut. Det var en tecknad historiebok som avhandlade Europas och Afrikas historia de senaste 500 åren. Vi författare gick på Konstfacks reklamlinje; Annmari Langemar, Annika Elmqvist, Pål Rydberg och jag. Utställningen var som en installation kring boken. I min bild syns jag iklädd begagnad militärpäls, och mitt första barn Kalle sover i sin vagn nedanför trappan. Jag hittade fotot nyligen och tyckte det passade till utställningen. Teckningen av ”bläckfiskarna” kommer ur boken. Vår berättelse om utsugning och orättvisor kan gärna spridas även idag, den har tyvärr ännu viss aktualitet.”
Gittan Jönsson 

 

Dag 33 033, den 7 augusti 2018

”Lördagen den 15 februari 2003

Svarta sömmar, stygn med tunn tråd
som genomkorsat det vita tyget otaliga gånger bildar
teckningslinjerna i Greta Sandbergs bilder.
Vernissagepubliken dröjer. På väggarna
gestaltar tråden porträtt av människor.

Från Krognoshusets fönster ser vi ut över
ett demonstrationståg som inte vill ta slut. Detta
visar sig vara en del av världens största
samordnade antikrigsdemonstration. Vi
betraktar demonstranternas ansikten då de
närmar sig Krognoshuset från Botulfsgatan och
deras ryggar då de fortsätter i riktning mot
Bankgatan och vidare genom staden. ”
Annelie Nilsson

Ett minne som etsat sig fast.
Greta Sandbergs konstverk präntades in i mig samtidigt som en historisk händelse pågick utanför fönstret.

Text på fönsterglas, mått efter ett fönster på andra våningen i Krognoshuset, södra väggen, 89 x 49 cm.

 

Dag 33 032, den 6 augusti 2018

Krognoshuset är omgivet av ett ungefär två meter djupt kulturlager. Shaktmassor, avfall, spår av mänskligt liv finns under gatstenarna. Föreställ dig två meter under torgets stengolv. Vilket är ungefär samma avstånd som tältens höjd.

Idag och imorgon pågår en fiktiv utgrävning av Mårtenstorget. Lera är materialet för undersökningen. Konstnärerna Bianca Maria Barmen, Karolina Erlingsson och geologen Paula Lindgren leder workshop i samarbete med Sommar Lund.

Genom leran uppstår nya föreställningar.

Idag och imorgon är parkeringsplatserna inte för bilar.